DVDW Advocaten

Lars in ’t Veld wint DVDW Scriptieprijs 2015

donderdag 10 maart 2016: Nieuws

De DVDW Scriptieprijs, een initiatief van DVDW Advocaten, is op woensdag 9 maart jl. uitgereikt aan Lars in 't Veld (Erasmus Universiteit). Hij kreeg de prijs voor zijn scriptie getiteld "Primus inter pares: de aansprakelijkheid van de balanscommissaris".

Deelname stond open voor studenten studerend aan een Nederlandse universiteit, die een masterscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk onderwerp. De scripties werden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten, eigen theorievorming of eigen opinievorming en relevantie.

 

Juryrapport

De jury roemt de winnaar van de 2e editie van de DVDW Scriptieprijs om zijn voorbeeldige scriptie: "De keuze van het onderwerp is voor een jurist gewaagd en spannend, de thematiek boeiend en actueel, terwijl er tegelijkertijd sprake is van een historische inbedding van het verschijnsel 'balanscommissaris'. Tenslotte is het rechtsvergelijkend onderzoek nuttig en bruikbaar als reflector en fundgrübe voor maatregelen".

Het juryrapport luidt kort samengevat: "Na een mooie analyse van de positie van de auditcommissie in Nederland en Delaware, wordt op fraaie wijze de verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid van de actoren geanalyseerd, waarbij een deelconclusie is dat de leden van de auditcommittee een scherper aansprakelijkheidsprofiel kennen dan de 'gewone' toezichthouders, vooral ook in relatie tot aansprakelijkheid in verband met misleidende publicaties van de vennootschap. Alle commissarissen die de misleidende jaarrekening hebben ondertekend zullen in beginsel ten opzichte van derden aansprakelijk zijn, maar op basis van het onderzoek wordt, naar wij denken terecht, aangenomen dat er hogere eisen zullen worden gesteld aan het disculpatieberoep van leden van de auditcommissie. In dit kader is de analyse van de business judgementrule interessant. De lezer zou verwachten dat er wellicht een parallel zou worden getrokken met het verschil in aansprakelijkheidsprofiel tussen commissarissen en de non-executive bestuurder die een toezichthoudende rol toebedeeld heeft gekregen. Maar de auteur merkt terecht op dat op dit onderwerp nog veel interessant onderzoek is te verrichten. De jury hoopt dat de auteur daartoe de tijd en de mogelijkheden zal vinden, want we hebben te maken met een veelbelovend wetenschapper en auteur".

Winnaar Lars in 't Veld was buitengewoon blij met dit succes en zeer vereerd met de waardering en lof hiervoor. Hij wint een bedrag van € 1.500,-- en een student-stage bij DVDW Advocaten.

Eervolle vermeldingen

Eervolle vermeldingen waren er voor Justina Lipskyte (Erasmus Universiteit) voor haar scriptie "Sustainability reporting under the Directive 2014/95: evaluation of the Directive's capacity in ensuring effective disclosure of material and comparable sustainability information in the interest of stakeholders" en voor Merel Rooijakkers (Universiteit van Amsterdam) voor haar scriptie "Het (dwang) akkoord: Schuldeisers vs Aandeelhouders. Waar is de absolute priority rule in WCOII?".

Jury DVDW Scriptieprijs 2015

De jury bestond uit prof. mr. C.A. Schwarz, Hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht, prof. mr. M.J. Kroeze, Hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law, Theo Hanssen, partner bij DVDW Advocaten, en Bastiaan Kemp, advocaat bij DVDW Advocaten.

Scriptieprijswinnaars 2015

Justina Lipskyte, Lars in 't Veld en Merel Rooijakkers

Plaats een reactie

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina