DVDW Advocaten

Onbetaalde pensioenpremies: feitelijk bestuurders kunnen ook aansprakelijk zijn!

donderdag 17 augustus 2017: ondernemingsrecht

Uitgangspunt van het Nederlandse recht is dat bestuurders van een rechtspersoon niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor de schulden van een rechtspersoon. Hierop bestaan echter uitzonderingen. Zoals bij onbetaalde pensioenpremies. Als een rechtspersoon pensioenpremies onbetaald laat, kan een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds onder bepaalde voorwaarden ook de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de pensioenschuld van een rechtspersoon.1 Dat dit aansprakelijkheidsrisico reëel is, volgt uit een recent arrest dat op 18 juli 2017 door het hof Den Haag is gewezen in een hoger beroep procedure waarbij ons kantoor optrad voor een bedrijfstakpensioenfonds.

Het arrest is om meerdere redenen interessant, maar met name omdat het hof daarin bovendien bevestigt dat naast een (voormalig) formeel in het handelsregister ingeschreven bestuurder ook personen van wie aannemelijk is dat zij het beleid van de rechtspersoon hebben bepaald of mede hebben bepaald als ware zij bestuurder aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voor aansprakelijkheid is dus niet doorslaggevend of iemand formeel bestuurder is. Van belang is ook of iemand heeft gehandeld als ware hij bestuurder, met terzijde stelling van het formele bestuur. Voor personen die zich actief bemoeien met (een deel van) het beleid binnen een vennootschap, is dit een belangrijk aansprakelijkheidsrisico om rekening mee te houden. Hetzelfde geldt voor bedrijfstakpensioenfondsen, aangezien voor hen de kring van aansprakelijk te stellen personen ruimer kan zijn dan alleen de formeel ingeschreven bestuurders.

Zie voor meer informatie over bestuurdersaansprakelijkheid bij onbetaalde pensioenpremies:

Ons kantoor staat zowel bestuurders als pensioenfondsen bij in aansprakelijkheidskwesties. Mocht u meer informatie willen hebben over dit onderwerp en/of over de eventuele risico's van bestuurdersaansprakelijkheid, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Rien Visscher1 Zie: artikel 23 van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000.

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht zijn niet (meer) mogelijk.

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina