DVDW Advocaten

Jeroen Princen versterkt DVDW Advocaten en Uitnodiging DVDW Congres Concernverhoudingen

woensdag 10 januari 2018: nieuws

Jeroen Princen is met ingang van 1 januari 2018 verbonden als partner aan DVDW Advocaten. Daar zal hij met René van de Klift en Michiel Hartman de sectie Insolventie en Herstructurering versterken.

Jeroen heeft in de afgelopen 25 jaar een omvangrijke insolventie- en herstructureringspraktijk opgebouwd. Hij heeft in de afgelopen jaren natuurlijk vaak in het nieuws gestaan als mede-curator van het Imtech-concern, één van de grootste faillissementen uit de Nederlandse geschiedenis. Daarnaast heeft hij in veel zaken bestuurders en commissarissen bijgestaan in procedures bij de Ondernemingskamer en met curatoren.

Na eerst enkele jaren bij HBU te hebben gewerkt, startte Jeroen zijn loopbaan in de advocatuur bij Nauta Dutilh in Rotterdam. In 1995 was hij een van de mede-oprichters van Ploum Lodder Princen. Gezien zijn praktijk en ervaring op het gebied van insolventies en herstructureringen en het feit dat DVDW Advocaten een - voor Nederlandse begrippen - omvangrijk team binnen die gespecialiseerde praktijk heeft, is de overstap naar DVDW Advocaten een logische stap voor Jeroen:

"Ik ken DVDW Advocaten al vanaf haar oprichting in 2004. Mijn toenmalige kantoorgenoot, Theo Hanssen, is namelijk één van de partners, die aan de wieg heeft gestaan van de groei en bloei van DVDW. Hoewel wij al die jaren frequent hebben samengewerkt spraken wij nooit over een overstap. Dat kwam pas in het voorjaar van 2017 toen we samen aan tafel zaten tijdens het Insolad Jaarcongres in Keulen. Vervolgens heb ik met alle partners kennisgemaakt. Wat mij daarbij opviel was de gedrevenheid en het enthousiasme dat van hen afstraalde. We kwamen er al snel achter dat we elkaar zouden versterken. De ambitie van DVDW Advocaten om op het gebied van insolventies en herstructureringen op het hoogste niveau te acteren sluit wat dat betreft naadloos aan bij mijn eigen toekomstplannen. Zeker als je je bedenkt dat ik me hierdoor aansluit bij een kantoor dat met Henri Bentfort van Valkenburg, Leonard Boender en Christiaan Groenewoud en hun medewerkers beschikt over een uitermate sterk curatorenteam en met Theo Hanssen over veel kennis en ervaring op het gebied van herstructureringen."

Niet alleen de insolventie- en herstructureringspraktijk van DVDW Advocaten wordt door de komst van Jeroen en zijn team uitgebreid. Ook de sectie Corporate Dispute Resolution, onder leiding van Marjon Lok, wordt hierdoor versterkt. Zowel Jeroen als René hebben veel ervaring met procedures bij de Ondernemingskamer. Bovendien treden zij veelvuldig op voor bestuurders en commissarissen. Zo zijn zij namens bestuurders of commissarissen betrokken geweest bij procedures inzake Landis N.V., Ecoconcern, Van der Moolen N.V. en Vestia. Ook dat past binnen de ambitie van DVDW Advocaten op het terrein van corporate dispute resolution toonaangevend te zijn.

Uitnodiging DVDW Congres Concernverhoudingen

Hierbij nodigen wij u graag uit voor het DVDW Congres Concernverhoudingen. Dit congres zal plaatsvinden op 29 maart 2018 (vanaf 14.30 uur).

Na de komst van Jeroen Princen en zijn team naar DVDW Advocaten en de oratie van prof. mr. dr. Mieke Olaerts organiseren wij op 29 maart 2018 een congres over de juridische uitdagingen van een concern. Tijdens dit congres zal de reikwijdte en betekenis van toezicht binnen concernverhoudingen, dilemma's waarvoor bestuurders daarin komen te staan en de rol van de accountant, mede in relatie tot de boekhouding en jaarrekening in concernverhoudingen, belicht worden.

Het thema 'concernverhoudingen' is niet voor niets gekozen. Jeroen Princen heeft onder meer in het faillissement van het Imtech-concern veel ervaring opgedaan met specifieke problemen die ontstaan binnen en door concernverhoudingen. Bovendien is Mieke Olaerts, sinds 2015 verbonden als of counsel aan DVDW Advocaten, in het najaar van 2017 met haar oratie 'The elephant in the room; over verbondenheid, macht en belangenafweging in het ondernemingsrecht' officieel benoemd als hoogleraar vergelijkend en nationaal vennootschapsrecht. Met de nodige regelmaat publiceert Mieke over diverse onderwerpen die verband houden met concerns.

Sprekers

Prof. mr. dr. Mieke Olaerts - naast hoogleraar onder meer Director van de Maastricht Institute for Comparitive Law, Governance and Innovation Policies en of counsel bij DVDW Advocaten - zal ingaan op de rol en betekenis van toezicht in concernverhoudingen.

Mr. Jeroen Princen - partner Insolventie en Herstructurering en Corporate Dispute Resolution bij DVDW Advocaten - zal enkele dilemma's waarvoor bestuurders zich binnen en door concernverhoudingen gesteld zien, belichten.

Mr. René van de Klift - advocaat Insolventie en Herstructurering en Corporate Dispute Resolution bij DVDW Advocaten - zal ingaan op enkele onderwerpen die verband houden met de jaarrekening en administratie van concerns of onderdelen daarvan en de rol van de accountant hierbij.

Mr. Theo Hanssen - partner Insolventie en Herstructurering, Corporate Advisory en Governance en Fusies en Overnames bij DVDW Advocaten - zal de rol van dagvoorzitter vervullen tijdens dit congres.

 

Download de volledige uitnodiging en het programma en lees hoe u zich kunt aanmelden

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht zijn niet (meer) mogelijk.

Evenementen

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina