DVDW Advocaten

Alimentatiebijdrage per 1 januari 2019 geïndexeerd met 2%

vrijdag 2 november 2018

Een bijdrage van Nicole Manning

 

De Minister van Veiligheid en Justitie stelt jaarlijks een percentage vast waarmee de vastgestelde bijdrage voor kinder- en partneralimentatie op 1 januari van het volgende jaar wijzigt. Dit geldt voor zowel de door partijen overeengekomen alimentatie als voor de door de rechter bepaalde alimentatie, mits dit betrekking heeft op een op de wet gegronde alimentatieverplichting.

Het percentage van de indexering van alimentatie zal per 1 januari 2019 worden vastgesteld op 2%, zo volgt uit de beschikking van de Minister van Veiligheid & Justitie van 19 oktober 2018.

 

Voorbeeld berekening alimentatiebijdrage

Indien u nu een maandelijks alimentatiebijdrage van € 300,00 betaalt c.q. ontvangt, dient dit bedrag per 1 januari 2019 met 2% te worden verhoogd:
€ 300 + (€ 300/100) x 2 = € 306,00. Dit betekent dat u per 1 januari 2019 maandelijks een bedrag van € 306,00 bent verschuldigd c.q. dient te ontvangen.

De wettelijke indexering van partneralimentatie kan overigens met wederzijds goedvinden worden uitgesloten.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Familie- en Erfrecht.

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht zijn niet (meer) mogelijk.

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina