DVDW Advocaten

Schade of veranderingen aan het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst? Praktische tips voor de verhuurder

vrijdag 6 april 2018: Vastgoedrecht,nieuws

Een bijdrage van Sarah de Boer

Aan het einde van de huurovereenkomst dient de huurder het gehuurde op te leveren in de staat zoals deze ter beschikking is gesteld door de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst. Indien een huurder schade aan het gehuurde heeft veroorzaakt of veranderingen heeft aangebracht aan het gehuurde en deze niet heeft verwijderd aan het einde van de huurovereenkomst, zal de verhuurder deze kosten willen verhalen op de huurder. In dit artikel wordt uiteengezet of dit mogelijk is en waar de verhuurder op moet letten.

Schade aan het gehuurde

Indien de huurder gedurende de duur van de huurovereenkomst schade heeft veroorzaakt aan het gehuurde, kan de verhuurder deze schade verhalen op de huurder. In de praktijk zal het erop neerkomen dat de verhuurder moet bewijzen dat de schade aan het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst niet aanwezig was. Daarom is het van groot belang om een beschrijving van het gehuurde voor het ingaan van de huurovereenkomst op te maken én een rapport van het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst. Uit de wet volgt dat de huurder het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst overeenkomstig de beschrijving moet opleveren. Indien de verhuurder geen beschrijving van het gehuurde heeft opgesteld, is het aan de verhuurder om te bewijzen dat het gehuurde niet opgeleverd is zoals deze ter beschikking is gesteld bij aanvang van de huurovereenkomst. Zonder een beschrijving gaat de wet ervan uit dat de huurder het gehuurde ter beschikking heeft gekregen zoals deze er aan het einde van de huurovereenkomst uit ziet. Dit betekent concreet dat aangenomen wordt dat eventuele schade welke aanwezig is in het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst, óók aanwezig was in het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst, waardoor het voor de verhuurder niet mogelijk is om de schade op de huurder te verhalen.

De huurder de gelegenheid bieden tot herstel

Heeft de verhuurder een beschrijving van het gehuurde opgesteld en kan de verhuurder onderbouwen dat het gehuurde niet is opgeleverd in de staat zoals deze ter beschikking is gesteld bij aanvang van de huurovereenkomst, dan is de huurder aansprakelijk voor de veroorzaakte schade. De verhuurder moet de huurder echter eerst in de gelegenheid stellen om het gehuurde in de staat terug te brengen zoals deze was bij aanvang van de huurovereenkomst. De verhuurder doet er daarom goed aan om voor de eindoplevering een voorinspectie in te plannen. Op die manier heeft de huurder na de voorinspectie tijd om eventuele schade te verhelpen. Stelt de verhuurder de huurder niet in de gelegenheid om de schade te verhelpen, dan kan dit betekenen dat de verhuurder niet alle herstelkosten kan verhalen op de huurder, maar slechts de kosten die de huurder gemaakt zou hebben als hij wél de kans had gekregen om de schade te verhelpen. Verhelpt de huurder de veroorzaakte schade niet, dan pleegt de huurder wanprestatie en is deze aansprakelijk voor de kosten die de verhuurder zal lijden om de schade te herstellen.

Door huurder aangebrachte veranderingen aan het gehuurde

De huurder dient het gehuurde op te leveren in de staat zoals deze bij aanvang van de huurovereenkomst was, wat betekent dat door de huurder aangebrachte veranderingen ook verwijderd moeten worden. Enkel de veranderingen die met toestemming van de verhuurder zijn aangebracht, mag de huurder achterlaten. Het is mogelijk om in het huurcontract van deze bepaling af te wijken. Ook nu is een beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst van groot belang. De verhuurder kan op die manier onderbouwen welke veranderingen door de huurder zijn aangebracht. Tevens doet de verhuurder er goed aan om middels een voorinspectie de huurder de kans te geven om de aangebrachte veranderingen terug te draaien. Brengt de huurder het gehuurde niet terug in de staat zoals deze bij aanvang van de huurovereenkomst was, dan kan de verhuurder de kosten die hij moet maken om het gehuurde weer in de oorspronkelijke staat te brengen eveneens verhalen op de huurder.

Conclusie

Het is een verhuurder aan te raden om een beschrijving van het gehuurde op te maken voor aanvang van de huurovereenkomst. De huurder dient dan aan het einde van de huurovereenkomst het gehuurde overeenkomstig deze beschrijving op te leveren. Is er aan het einde van de huurovereenkomst schade aan het gehuurde welke volgens de beschrijving niet aanwezig was bij aanvang van de huurovereenkomst? Dan is de huurder aansprakelijk voor de schade en kan de verhuurder de hiermee gemoeide kosten op de huurder verhalen. Aangebrachte veranderingen aan het gehuurde door de huurder zonder toestemming van de verhuurder dienen verwijderd te worden. Voldoet de huurder niet aan deze plicht dan kan de verhuurder de kosten die nodig zijn om het gehuurde in de oorspronkelijke staat terug te brengen verhalen op de huurder. De huurder moet echter wel de kans krijgen om de schade te herstellen of de aangebrachte veranderingen te verwijderen. Krijgt de huurder deze kans niet, dan kan dit ertoe leiden dat verhuurder slechts de kosten kan verhalen die de huurder had gemaakt als hij wél de kans had gekregen om het gehuurde in de oude staat terug te brengen. Het is daarom aan te raden om een voorinspectie in te plannen, zodat mogelijke schade of veranderingen aan het gehuurde vastgesteld kunnen worden en de huurder de mogelijkheid krijgt om dit te herstellen. Indien de huurder niet aan deze herstelplicht voldoet, is de verhuurder gerechtigd zijn schade op de huurder te verhalen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? U kunt altijd terecht bij één van onze advocaten van de Vastgoedsectie

Plaats een reactie

Reacties op dit bericht zijn niet (meer) mogelijk.

Evenementen

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina