DVDW Advocaten

Pensioenrecht

Het pensioenrecht is zeer actueel en verdient steeds meer aandacht. De AOW-leeftijd gaat stapsgewijs omhoog en de dekkingsgraad van een aantal pensioenfondsen staat onder druk. Werknemers zijn hierdoor steeds meer alert op wijzigingen van hun pensioenregelingen en werkgevers zien juist de kosten oplopen. Tegelijkertijd worden er veel procedures gevoerd door en tegen bedrijfstakpensioenfondsen, over de vraag of ondernemingen wellicht onder de werkingssfeer van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds vallen.

Het pensioenrecht waar de sectie over adviseert ziet dus zowel op een juiste inrichting, communicatie en/of wijziging van verzekerde pensioenregelingen, alsook op de mogelijke aansluiting bij het juiste Bedrijfstakpensioenfonds en de verplicht gestelde pensioenregelingen. Bij de oprichting van een onderneming moet al direct goed worden nagedacht over pensioen. Het gebeurt nog altijd dat ondernemingen een eigen pensioenregeling treffen, terwijl niet uitgezocht is of zij niet aangesloten zouden moeten zijn bij een bedrijfstakpensioenfonds. In andere gevallen worden ondernemingen soms ook ten onrechte aangeschreven door bedrijfstakpensioenfondsen.

In pensioenkwesties zijn de belangen vaak zeer groot. Bovendien lopen bestuurders van ondernemingen het risico dat zij persoonlijk voor achterstallige pensioenpremies moeten opdraaien. Het is daarom belangrijk om vanaf het begin af aan te kiezen voor een doordachte aanpak en strategie. Soms is een procedure onvermijdelijk, maar vaak kan dit voorkomen worden.

De leden van de sectie zijn aangesloten bij het Nederlands Pensioenbureau en bij de Vereniging voor Pensioenrecht. Zij geven op dit terrein ook regelmatig seminars.

 

De sectie adviseert u graag op het gebied van:

  • Inrichting, wijziging en communicatie van pensioenregelingen;
  • Werkingssfeeronderzoeken Bedrijfstakpensioenfondsen;
  • Inrichting van de ondernemingen en aansluiting bij Bedrijfstakpensioenfondsen;
  • Bestuurdersaansprakelijkheid in pensioenzaken;
  • Pensioen en medezeggenschap;
  • Bijzondere situaties, zoals pensioen bij fusies en overnames;
  • Communicatie met alle betrokken partijen, zoals werknemers, werkgevers, pensioenadviseurs, pensioenfondsen of pensioenverzekeraars.

Contactpersonen Arbeidsrecht

Marc.jpg

Marc de Leeuw

Rob.jpg

Rob Simons

Mark

Mark Putting

Booike Mensink_thumb

Booike Mensink

........................................................................

Nieuwsbrieven en Evenementen

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws, de juridische ontwikkelingen en actualiteiten en onze diverse evenementen.

 

Meer informatie en aanmelden

Onze Expertise

Arbeidsrecht

Print deze pagina