DVDW Advocaten

Corporate Advisory en Governance

Omgangsvormen voor en binnen een onderneming en de daarbij betrokkenen houden de gemoederen in Nederland, maar ook in het buitenland al geruime tijd bezig. Het gaat dan in de kern over de wijze waarop ondernemingen bestuurd worden. Hoe op dat bestuur toezicht wordt gehouden en welke rollen de diverse belanghebbenden hebben. We hebben het dan over Corporate Governance. Een goede corporate governance beoogt de belangen van aandeelhouders, werknemers, leveranciers en schuldeisers te beschermen. Wij hebben veel ervaring op het terrein van corporate governance en op welke wijze vorm gegeven kan worden aan een deugdelijke corporate governance.

 

Wij adviseren u op het terrein van corporate governance onder meer als het gaat om:

 • De taak, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen
 • De rechten van bestuurders en commissarissen
 • De rol en verantwoordelijkheid van aandeelhouders, waaronder de rechten van aandeelhouders en/ of aandeelhoudersvergadering
 • De aandeelhoudersvergadering (besluitvorming, agenda, oproeping)
 • Concernverhoudingen
 • De inrichting van directiereglementen, stemovereenkomsten, beloningsstructuren
 • Kwesties rondom tegenstrijdig belang en belangenvermenging
 • De positie van de minderheidsaandeelhouder
 • Strategie en risicobeheersing

 

Naast advisering rondom corporate governance houden wij ons intensief bezig met andere corporate adviesvraagstukken, zoals:

 • Inrichting en optimaliseren van een ondernemingsstructuur
 • Verenigingen, coöperaties en stichtingen
 • Personenvennootschappen, de vennootschap onder firma en maatschap
 • Kapitaalbescherming
 • Nietigheid of vernietigbaarheid van besluiten
 • Uitgifte van aandelen

 

Voorbeelden van zaken

 • Begeleiden en adviseren van een Raad van Commissarissen van een onderneming in de farmacie
 • Begeleiden en adviseren van Raad van Bestuur bij herfinanciering en herfinanciering van een Europees productiebedrijf met circa euro 650 miljoen omzet
 • Begeleiden en adviseren van Raad van Bestuur van een grote retailorganisatie
 • Ten behoeve van een van de grote Randstadgemeenten analyseren van haar positie als aandeelhouder en geldverstrekker
 • Het inrichten van een deugdelijke corporate governance structuur bij diverse ondernemingen

 

 

Contactpersonen Corporate Advisory en Governance

TheoHanssen_small

Theo Hanssen

 

Rien.jpg

Rien Visscher

 

Mieke Olaerts

Mieke Olaerts

........................................................................

 

Nieuwsbrieven en Evenementen

Wij houden u graag op de hoogte van het laatste nieuws, de juridische ontwikkelingen en actualiteiten en onze diverse evenementen.

 

Meer informatie en aanmelden

Onze Expertise

Corporate Advisory en Governance

Print deze pagina