DVDW Advocaten

Ondernemen met meer zekerheid

De retailsector houdt zich - kort gezegd - bezig met de aflevering van goederen en diensten aan consumenten. Het omvat de producenten en leveranciers van consumentgerelateerde producten en diensten.

Uitdagende marktomstandigheden

Het is een sector die geconfronteerd is en wordt met uitdagende marktomstandigheden door onder meer lage(re) consumentenbestedingen en onder druk staande marges door onder meer stijgende grondstofprijzen. Hoewel de crisis in de afgelopen jaren een aanzienlijke wissel getrokken heeft op de retailsector, zijn er genoeg kansen om te groeien. Zo zien we dat retailers en leveranciers hun krachten meer bundelen om hun slagkracht te vergroten. Hierdoor zijn ze beter in staat om meer invloed te krijgen op de markt en marges. Fusies, overnames, joint ventures maar ook verdergaande samenwerking zijn wijzen waarop beter ingespeeld kan worden op de marktomstandigheden. Maar ook innovatief zijn, inspelen op digitale ontwikkelingen en zeker ook het internet zijn factoren van belang.

Track record

DVDW Advocaten heeft veel expertise opgebouwd binnen de retailsector. Door betrokken te zijn bij fusies en overnames binnen deze sector. Bovendien zijn we betrokken (geweest) bij diverse vormen van contractuele samenwerkings-verbanden tussen retailers en leveranciers. We hebben ook gezien hoe en waarom binnen retailbedrijven resultaten onder druk kwamen te staan. Wij worden veelvuldig betrokken bij herstructureringen en insolventies van ondernemingen binnen de retailsector. Door onze ervaring begrijpen wij de retailondernemer. En bovenal begrijpen wij met welke uitdagingen hij of zij geconfronteerd wordt. Met onze kennis en ervaring kunnen we hierop inspringen.

 

Maak gebruik van onze expertise

  • Alle denkbare overeenkomsten inzake samenwerking, zoals bijvoorbeeld franchise
  • Fusies, overnames en joint ventures
  • Agentuur- en distributie-overeenkomsten
  • Internationaal, vooral maar niet daartoe beperkt, de retail van en met Duitsland vanwege de German Desk
  • Reorganisaties in arbeidsrechtelijke zin
  • ICT gerelateerde overeenkomsten, waaronder alle denkbare contracten met betrekking tot webwinkels
  • Algemene voorwaarden
  • Arbeidsovereenkomsten, reglementen, CAO.

Contactpersoon Retail

Theo.jpg 

Theo Hanssen

Onze expertise

Retail branche

Print deze pagina