DVDW Advocaten

Het recht om risico's af te dekken

Door een goede verzekering kunnen de financieel schadelijke gevolgen van
veel gebeurtenissen weggenomen of verminderd worden. DVDW Advocaten
heeft specifieke kennis in huis over verzekeringskwesties in relatie tot
vrije beroepsbeoefenaren (advocaten, notarissen, accountants, curatoren)
en organen van een rechtspersoon, zoals leden van bestuur en de raad van
commissarissen, de zogenaamde beroepsaansprakelijkheidsverzekering (bav) en bca-verzekering.

Wanneer voor een beroepsbeoefenaar of 'bca'-verzekerde een aansprakelijkheid dreigt, is het van belang zo spoedig mogelijk deskundig advies te zoeken. De kosten van rechtsbijstand en of schadevergoeding kunnen zeer aanzienlijk zijn. Beter is het dus om er tijdig voor te zorgen deugdelijk verzekerd te zijn en te blijven. Zowel in het voortraject, als in het natraject kunnen wij adviseren en als het moet, procederen.

 

Maak gebruik van onze expertise

  • Beoordeling van verzekeringspolissen en -voorwaarden in relatie tot 
    de activiteiten die ontplooid worden
  • Beoordeling van de vraag of dekking van een risico gewenst of 
    mogelijk is
  • Verweer bij vermeende aansprakelijkheid van vrije beroepsbeoefenaren, bestuurders en commissarissen

 

Een vraag?

Neem contact met ons op.

Onze expertise

Verzekeringsbranche

Print deze pagina