DVDW Advocaten

Evert Jan Heijnen

Advocaat, Partner - Commerciële Contracten & Conflicten, Insolventie en Herstructurering

Evert Jan Heijnen is partner en werkzaam in Rotterdam. Hij is coördinator van de sectie Commerciële Contracten & Conflicten en maakt deel uit van de sectie Insolventie en Herstructurering. Daarnaast is hij patroon van stagiaires en mentor van medewerkers.

 

Specialisatie

Evert Jan adviseert ondernemingen op het gebied van contractuele verhoudingen en de geschillen die daaruit voortvloeien. Hij heeft de laatste jaren een ruime clientèle in de scheepsbouw- en offshorebrance opgebouwd. Daarnaast is hij specialist op het gebied van financiering en zekerheden. Zijn doel is om in samenspraak met zijn cliënt een optimaal resultaat te bereiken dat zowel juridisch kloppend als praktisch toepasbaar is. In dat kader heeft hij een ruime onderhandelings- en proceservaring.

  

Voorbeelden van zaken

  • Curator en/of bewindvoerder in faillissementen van (grote) ondernemingen in diverse branches waarbij indien mogelijk een doorstart wordt gerealiseerd
  • Advisering van bedrijven in moeilijkheden (BIM)
  • Bestuurder van BVO (Excelsior) en kennis van de betaalde voetbalbranche (van 2013-2016)
  • Advisering van ondernemingen op het gebied van het aangaan dan wel de gevolgen van overeenkomsten op het gebied van verbintenissen- en vermogensrecht, zoals bijvoorbeeld handelscontracten, financieringsovereenkomsten en zekerheden

  • Advisering van ondernemingen in de maakindustrie, waaronder de scheepsbouw- en offshorebranche, zoals bijvoorbeeld op het gebied van (algemene) voorwaarden, (non)conformiteit, levertijden, tekortkoming in de nakoming, ontbinding
  • Procederen over vraagstukken die verband houden met aansprakelijkheden uit diverse verbintenissen waaronder overeenkomsten en onrechtmatige daad
  • Opstellen van overeenkomsten voor de bouw van schepen
  • Advisering van ondernemingen in de farmacie met betrekking tot de (on)geoorloofdheid van samenwerking tussen apothekers en overige beroepsbeoefenaren, opzetten van gezondheidscentra en/of geschillen met verzekeraars
  • Advisering van ondernemingen bij handelsgeschillen, tevens over de grens
  • Door zijn ervaring ondersteunt hij ondernemers/ besluitmakers bij de bedrijfsvoering door hen een risicoscan voor te houden

 

Ervaring en opleiding

Evert Jan is sinds 2004 partner bij DVDW Advocaten. Daarvoor heeft hij ervaring opgedaan bij Udink & De Jong Advocaten. Evert Jan is cum laude geslaagd voor de specialisatieopleiding Insolventierecht van de Grotius Academie en heeft in 2017 de Grotius Specialisatieopleiding Onderneming en Aansprakelijkheid met succes afgerond.

 

Lidmaatschappen

Evert Jan is (aspirant)lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (Insolad).


Nevenfuncties

Naast zijn werkzaamheden als advocaat is Evert Jan Heijnen sinds 1 juli 2013 secretaris/bestuurslid van SBV Excelsior.

Contactgegevens

Evert Jan Heijnen

Advocaat, Partner - Commerciële Contracten & Conflicten, Insolventie en Herstructurering

+31 10 440 05 00

+31 10 225 07 09

heijnen@dvdw.nl

Rotterdam

Download CV

Download als vCard

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina