DVDW Advocaten

Jeanette van Londen

Senior Advocaat-Medewerker - Commerciële Contracten & Conflicten

Jeanette van Londen is werkzaam in Rotterdam en maakt deel uit van de sectie Commerciële Contracten & Conflicten.

 

Specialisatie

Jeanette is meer dan 25 jaar actief als advocaat en gespecialiseerd in contractenrecht en aanverwante rechtsgebieden. Ze heeft met name ruime ervaring met franchising. Dit kan variëren van het opstellen van een (master)franchiseovereenkomst voor een horecaonderneming in verband met buitenlandse expansie tot en met de toetsing van bestaande franchiseovereenkomsten aan huidige en mogelijk toekomstige wetgeving voor bestaande franchiseorganisaties.

Met haar resultaatgerichte aanpak streeft Jeanette ernaar de optimale oplossing te vinden voor uw juridische vragen en/of problemen. Naast een adviespraktijk is Jeanette ervaren met de procespraktijk en het voeren van gerechtelijke procedures, zoals bijvoorbeeld omtrent nakoming en/of beëindiging van overeenkomsten. Jeanette is voor een aantal cliënten al jaren de vaste huisadvocaat.


Ervaring en Opleiding

Jeanette heeft in 1989 haar studie Bedrijfsjuridisch & Civiel Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam afgerond.

Sinds 1991 is ze als advocaat werkzaam en heeft zij zich van aanvang af toegelegd op de commerciële rechtspraktijk, variërend van arbeidsrecht tot bouw- en aannemingsrecht.

Jeanette is sinds juni 2017 verbonden aan DVDW Advocaten.
Voordat zij de overstap naar DVDW Advocaten maakte was Jeanette respectievelijk 15 en 7 jaar lang verbonden aan Lindenbergh Advocaten en AG Hart Advocaten.


Lidmaatschappen

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Jeanette lid van de (bestuurs)commissie communicatie van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) en tevens lid van de Vereniging Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

 

Overige informatie

Jeanette is lid van de sponsorcommissie van Hockeyvereniging Victoria in Rotterdam.

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina