DVDW Advocaten

Jeroen Princen

Advocaat, Partner - Insolventie en Herstructurering en Corporate Dispute Resolution

Jeroen Princen is als partner werkzaam in Rotterdam. Hij maakt deel uit van de secties Insolventie en Herstructurering en Corporate Dispute Resolution.

 

Bedrijven in moeilijkheden, surseance en faillissementen

Jeroen wordt regelmatig benoemd tot bewindvoerder of curator in omvangrijke surseances en faillissementen. Zo is Jeroen curator in het faillissement van Royal Imtech N.V., één van de grootste faillissementen in de geschiedenis van Nederland. Verder is hij betrokken geweest bij de (succesvolle) surseance van AND Technologies N.V. in 2001 en faillissementen van GGZ-instelling Riagg Rijnmond, textielketen Hans Textiel, Bakkerij Klootwijk, Ibn Ghaldoun-school, LNG-opslagbedrijf 4Gas, het Solar Energy bedrijf PVQ en Lief!.

Jeroen adviseert en begeleidt cliënten indien sprake is van financiële problemen met als doel om cliënten lucht te geven, mogelijkheden te creëren en op tijd goede plannen te maken en meehelpen uit te voeren. Jeroen heeft ruime ervaring met onderhandelingen met banken over financieringen en onderhandelingen met aandeelhouders en obligatiehouders in het kader van een herstructurering.

 

Een advocaat die van procederen houdt (als het niet anders kan)

Jeroen procedeert veel en graag als het moet bij de gewone rechter en de Ondernemingskamer. Door goed feitenonderzoek worden veel procedures door hem gewonnen. Procesadviezen zijn duidelijk met benoeming van goede en kwade kansen en naar proceskansen, bedragen en kosten gekwantificeerd. Soms is het advies dus beter een goede schikking dan een verloren procedure.

Jeroen heeft ook ruime ervaring met de media en bewaakt de reputaties van zijn cliënten. Hij heeft oog voor de grote psychologische gevolgen voor bestuurders, commissarissen en ondernemers bij faillissementen en omvangrijke aansprakelijkstellingen en de jarenlange onzekerheid en procedures die hiermee vaak samenhangen.

Jeroen wordt al jarenlang regelmatig ingeschakeld door grote verzekeraars als AIG en HDI-Gerling voor het bijstaan van aansprakelijk gestelde bestuurders en commissarissen. Hij is bij procedures en minnelijke regelingen bij vrijwel alle grote faillissementen van beursvennootschappen in Nederland van de afgelopen jaren betrokken geweest, zoals LCI, Landis, Innoconcepts, Van der Moolen, Econcern en Vestia. Hij heeft voorts ruime ervaring met procedures over q.q. en pro se aansprakelijkheid van curatoren. Ook voert hij tuchtrechtelijke procedures voor curatoren en advocaten.

 

Spraakmakende zaken

Procedures over bestuurdersaansprakelijkheid en wanbeleid

 • Het optreden namens voormalig bestuurders en/ of leden van de Raad van Commissarissen van Econcern, Van der Moolen N.V., Landis N.V. (in hoger beroep) en Innoconcepts B.V.  in geschil met curatoren;
 • Het optreden namens voormalig bestuurder van het failliete beursgenoteerde LCI N.V. tegen VEB;
 • Het optreden namens het Bestuur van de franchisevereniging van DA, een coöperatie van drogisterijen in een procedure bij de Ondernemingskamer;
 • Het optreden namens RTC N.V. in een procedure bij de Ondernemingskamer over vermeend wanbeleid;
 • Het optreden namens een voormalig financieel directeur van Ahold bij een procedure bij de Ondernemingskamer;

Advisering bij herstructurering

 • Adviseren van Propertize en de herstructurering van Fortress;
 • Advisering van het bestuur van Bouw State, een onroerend goed fonds, over herstructurering;
 • Adviseren van een scheepsbouwbedrijf in Nederland betreffende financiële arrangementen met banken;
 • Adviseren van het bestuur van een internationale energiemaatschappij met een Nederlandse elektriciteitscentrale betreffende de bancaire relaties met een groep van internationale banken;
 • Bijstaan van houders van bedrijfsobligaties van bouwbedrijf Phanos;

Optreden als curator in faillissementen

 • (mede-) curator van Royal Imtech N.V. en 10 gelieerde dochtervennootschappen;
 • Optredend als mede-curator van Global PVQ Netherlands B.V., de Nederlandse financiële substituut van Global PVQ SE, voormalig zonnepanelenfabrikant Q-Cells in Duitsland;
 • Curator van Hans Textiel B.V., een kledingketen met verschillende winkels in Nederland;
 • Curator van Lief! B.V., een kledingketen met verschillende winkels in Nederland;
 • Curator van de Ibn Ghaldoun school;
 • Curator van stichting RIAGG Rijnmond, een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg.

 

Ervaring en opleiding

Jeroen heeft Nederlands recht in Rotterdam en Fiscaal recht in Leiden gestudeerd. Hij heeft drie jaar gewerkt in de zakelijke kredietverlening bij ABN (AMRO) Bank. Hij is drie jaar advocaat geweest bij NautaDutilh, waarna hij in 1995 het kantoor Ploum Lodder Princen mede heeft opgericht. Jeroen heeft meerdere specialisatieopleidingen aan de Grotius Academie gevolgd, te weten Insolventierecht, Vennootschapsrecht en Fusies & Overnames alsmede Financiële Economie voor Curatoren. Verder heeft hij in 2015/2016 een opleiding tot zakelijke mediator gevolgd.

Jeroen heeft in 1990 het boek Fair Trial over bewijslastverdeling in civiele geschillen gepubliceerd. Daarnaast heeft hij ook diverse artikelen geschreven, waaronder het in 2008 in het Praktijkboek Faillissementsrecht gepubliceerde artikel over de beroepsaansprakelijkheid van curatoren, Praktijkgids 2006.

Jeroen wordt door de Ondernemingskamer tot bestuurder of onderzoeker benoemd. Jeroen is actief als toezichthouder in de kunstsector, onder meer bij Witte de With in Rotterdam en Stedelijk Museum in Schiedam.

Contactgegevens

Jeroen Princen

Advocaat, Partner - Insolventie en Herstructurering en Corporate Dispute Resolution

+31 10 440 05 00

+31 10 225 07 09

princen@dvdw.nl

Rotterdam

Download CV

Download als vCard

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina