DVDW Advocaten

Marc de Leeuw

Advocaat, Partner - Arbeidsrecht

Marc de Leeuw is partner en werkzaam in zowel Rotterdam als Den Haag. Hij maakt deel uit van de sectie Arbeidsrecht. Hij is tevens MfN-registermediator.

 

Specialisatie

Marc is gespecialiseerd in arbeidsrecht, in de advisering en begeleiding van stichtingen en fondsen, alsmede in enkele specifieke onderdelen van het intellectuele eigendomsrecht (IE) en onrechtmatig handelen in het handelsverkeer. Zijn cliënten bestaan uit middelgrote en kleinere bedrijven, uitgeverijen, vrije beroepsbeoefenaren, stichtingen en particulieren.

Binnen het arbeidsrecht heeft hij een brede ervaring in het ontslagrecht (waaronder met name in gecompliceerde en/of "lastige" gevallen, alsook in conflictsituaties of bij ernstige verschillen van mening), in geschillen met betrekking tot concurrentiebedingen en/of ongeoorloofde mededinging, op het gebied van de positie van statutair directeuren, in personeelsinkrimping en reorganisaties en in advisering met betrekking tot (uiteenlopende) personeelsregelingen (door middel van het opstellen van (maatwerk-) overeenkomsten, reglementen, protocollen etc. of door middel van screening, aanpassing en/of updating daarvan). Daarnaast behandelt hij tal van andersoortige zaken op het gebied van het arbeidsrecht. Hij staat zowel werkgevers als werknemers bij.

Marc adviseert en begeleidt (permanent) besturen van meerdere stichtingen, fondsen en maatschappelijke organisaties, zowel op civielrechtelijk gebied als in bredere algemene en/of bestuurlijke zin.

Op het terrein van het Intellectuele Eigendomsrecht heeft Marc vele met name auteursrechtelijke zaken behandeld, optredend in een adviserende rol voor uitgeverijen of voor verschillende soorten "makers" van auteursrechtelijk beschermde werken. Ook, maar in mindere mate, kent hij de weg in het merkenrecht, in de bescherming van producten en de vormgeving daarvan, evenals van ideeën, ontwerpen en/of concepten, alsook in het handelsnaamrecht en domeinnaambescherming. Aanpalende en bijzondere aandachtsgebieden (interesses) van Marc betreffen onrechtmatige perspublicaties en oneerlijke concurrentie (ook buiten het arbeidsrecht).

Als MfN-registermediator legt Marc zich vooral toe op geschillen in arbeidsverhoudingen, op zakelijke conflicten en op verstoorde verhoudingen binnen stichtingen en andere maatschappelijke of medische organisaties.

 

Voorbeelden van zaken

 • Het tot stand brengen van personeelsinkrimpingen bij verschillende bedrijven in verschillende branches.
 • Verschillende bedrijven binnen diverse branches begeleiden bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een onvoldoende functionerende hoge manager met een (zeer) lang dienstverband.
 • Advisering, voorbereiding en begeleiding bij ontslagen van enkele statutair directeuren bij/voor enkele verschillende vennootschappen.
 • Het adviseren en bijstaan van een vennootschap bij en n.a.v. een drietal geconstateerde, achtereenvolgende, maar verschillende schendingen van een concurrentiebeding door haar voormalige, ontslagen statutair directeur.
 • Advisering, screening en aanpassing van personeelsregelingen.
 • Adviseren en procederen over (mogelijke) inbreuken op auteurs-, merk- en andere IE-rechten, inclusief verweer tegen vermeende claims ter zake.

 

Ervaring en opleiding

Marc studeerde in 1981 af in Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sindsdien is hij als advocaat werkzaam in Den Haag. Voordat hij partner werd bij DVDW Advocaten was Marc als advocaat/partner werkzaam bij Thunissen Kortman Advocaten, Van der Giessen Van Keulen en De Leeuw Advocaten en Van der Plas Advocaten.

Marc heeft in 2009-2010 de specialisatieopleiding Arbeidsrecht aan de Grotius Academie met goed gevolg afgerond.

In 2016 en 2017 heeft Marc de opleiding tot MfN-registermediator gevolgd, welke hij in juli 2018 met succes heeft afgerond.

 

Lidmaatschappen

Marc is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en van de Vereniging Haagse Arbeidsrecht Advocaten (VHA).

 

Nevenfuncties en bestuurlijke ervaring

Naast zijn werkzaamheden als advocaat heeft Marc veel bestuurlijke en maatschappelijke ervaring op meerdere, verschillende vlakken, zoals met name:

 • bestuurslid en secretaris van de Vereniging, later de Stichting Pro Juventute te Den Haag (jeugdzorg, o.a. gezinsvoogdij-, voogdij en pleegzorg): 1988 - 1995;
 • bestuurslid Stichting De Drieslag te Leiden (jeugdzorg): 1992 - 1994;
 • bestuurslid en secretaris van de Stichting tot Steun aan Pro Juventute 's-Gravenhage (steunfonds): 1990 - 2015;
 • bestuurslid, vice-voorzitter en (interim-) voorzitter van de hockeyvereniging Klein Zwitserland te Den Haag: 2000 - 2005;
 • voorzitter van de Stichting Sportpark Klein Zwitserland: 2005 - 2008;
 • penningmeester/bestuurslid van de Stichting Kids en Emotionele Competenties/Stichting KEC (ontwikkeling en versterking van emotionele en sociale vaardigheden bij kinderen): 2006 - heden;
 • plaatsvervangend voorzitter van de Klachtencommissie van de Stichting Staedion (woningcorporatie) te Den Haag: 2010 - heden.

Contactgegevens

Marc de Leeuw

Advocaat, Partner - Arbeidsrecht

+31 70 354 70 54

+31 70 350 10 24

deleeuw@dvdw.nl

Den Haag

Download CV

Download als vCard

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina