DVDW Advocaten

Marjon Lok

Advocaat, Partner - Corporate Dispute Resolution, Corporate Advisory en Governance, Insolventie en Herstructurering en Taskforce AVG

Marjon Lok is werkzaam in Den Haag binnen de corporate praktijk. Zij is sectiecoördinator van de sectie Corporate Dispute Resolution. Zij maakt ook deel uit van de secties Corporate Advisory en Governance, Insolventie en Herstructurering en de Taskforce AVG.

 

Specialisatie

Marjon vertegenwoordigt ondernemingen, aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, financiers en crediteuren in en buiten rechte. Marjon heeft een zeer sterke focus op juridische inhoud en past deze op pragmatische wijze toe in zowel procedures als in onderhandelingen. Zij zet zich te allen tijde in voor cliënt en denkt graag na over efficiënte en praktische oplossingen.

Zij adviseert, onderhandelt en procedeert in nationale (en internationale) commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillen, zowel in kort geding, renvooi- en bodemprocedures voor de rechtbank en het gerechtshof, als met enige regelmaat in enquêteprocedures voor de Ondernemingskamer. Zij procedeert en adviseert in dit kader ook over insolventie en crisismanagement, met een focus op aandeelhouders-, bestuurders- en commissaris-aansprakelijkheid binnen en buiten faillissement.

Marjon heeft verschillende aandeelhouders/bestuurders van diverse internationale joint ventures bijgestaan voor de Ondernemingskamer en de voorzieningenrechter in kort geding, waarbij sprake was van een impasse op bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau en/of werd geprocedeerd over gedwongen overdracht van aandelen. Ook heeft zij aandeelhouders en bestuurders bijgestaan voor de Ondernemingskamer en in kort geding in geschillen over corporate governance binnen de onderneming.

Marjon doceert en publiceert bovendien over de onderwerpen corporate litigation, ondernemingsrecht en insolventierecht. Zo heeft zij gepubliceerd over het doorbreken van impasses en aandelenoverdracht bij een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen joint venture-partners en heeft zij lezingen gehouden over "deadlocks" en over de taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, aandeelhouders en commissarissen bij financiële moeilijkheden. 

 

Opleiding en Ervaring

Marjon is in 2005 als advocaat begonnen bij Baker & McKenzie en is daar werkzaam geweest tot haar overstap in 2014 naar DVDW Advocaten. Sinds 2016 is zij partner bij DVDW Advocaten. Zij heeft haar kennis verdiept via de specialisatie-opleiding Insolventierecht (Grotius Academie, 2012) en de opleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten (Grotius Academie, 2014).

 

Voorbeelden van zaken

 • Bijstaan van verschillende aandeelhouders/bestuurders van diverse internationale joint ventures voor de Ondernemingskamer en de voorzieningenrechter in kort geding, waarbij sprake was van een impasse op bestuurs- en/of aandeelhoudersniveau en/of werd geprocedeerd over gedwongen overdracht van aandelen
 • Bijstaan van een grote groep aandeelhouders in een procedure voor de Ondernemingskamer, waarbij een geschil over corporate governance binnen de onderneming was ontstaan
 • Bijstaan van in Engeland gevestigd, maar in België genoteerd beursfonds met bestuur in Nederland ten aanzien van geschillen met voormalig bestuurders voor de rechtbank en voorzieningenrechter in kort geding
 • Bijstaan van een grote Nederlandse zorginstelling ten aanzien van een herstructurering, adviseren ten aanzien van algemene strategie, insolventie van dochtermaatschappij, (kort geding-) procedures, communiceren met en adviseren over werknemers, onderhandelingen met de bewindvoerder, advies aan bestuur over communicatie met bewindvoerder, contractuele wederpartijen, de vakbonden en de pers
 • Bijstaan van een grote Oostenrijkse financiële instelling in een procedure voor de rechtbank tegen en onderhandelingen met de curatoren van een grote buitenlandse bank, betreffende (i) uitleg van een 'repurchase agreement' en diverse andere financiële documenten, (ii) de waardering van 'securities' en (iii) verrekening in nationaal en internationaal verband
 • Advocaat van voormalig CFO van gefailleerd traditioneel handelshuis in een bestuurdersaansprakelijkheid/ wanbeleid procedure voor de Ondernemingskamer
 • Bijstaan van een bekend modemerk in een procedure tegen de bestuurders van een failliete distributeur, die op onrechtmatige wijze een splitsing hadden aangebracht in de onderneming, zodat het levensvatbare onderdeel in een andere rechtspersoon werd ondergebracht, en de miljoenen vordering van cliënt in het niet-levensvatbare onderdeel achterbleef (sterfhuisconstructie)
 • Bijstaan van diverse grote technologiebedrijven ten einde Intellectueel Eigendomsrechten te beschermen in het kader van insolventie-scenario's, vanuit perspectief van zowel de eigenaar van de IE-rechten, als vanuit het perspectief van de gebruiker (vaak licentiehouder)
 • Bijstaan van een bankensyndicaat in zijn rol van 'mandated lead arranger', 'lender', 'issuing bank', 'facility agent' en 'security agent', ten aanzien van een uitstel van een 'event of default', zekerheidsrechten, verrekening, pauliana, boedelschulden, marktwaarde, positie van de noteholders, herstructurering van de leningen aan een groep ondernemingen die zich in financiële moeilijkheden bevond

 

Lidmaatschappen

Marjon is lid van de Vereniging Insolventierecht Advocaten (INSOLAD), de Vereniging Corporate Litigation, de Vereniging voor Europese Insolventiespecialisten (Insol Europe), de Vereniging voor Wereldwijde Insolventiespecialisten (Insol World). Daarnaast is zij bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijkend en Internationaal Insolventierecht (NVRII of NACIIL) en bestuurslid van goede doel stichting voor kansarme kinderen Isai (Ma(i)yam.

 

Publicaties

 • Fuzzy Logic, het recht op informatie van de aandeelhouder, Magna Charta 04-01-2018, nr. 70 (Limited Edition), p. 18 - 27
 • Artikel: 'Scheiding als gevolg van een gefaalde liefde: Het doorbreken van impasses en aandelenoverdracht bij een onoverkomelijke vertrouwensbreuk tussen joint venture-partners', Ondernemingsrecht (2015/36)
 • Spreker bij seminar 'Hoe word ik een commissaris'- over de rechten en plichten van de commissaris/toezichthouder (13 november 2015)
 • Spreker bij het DJCT seminar - over 'De Commissaris in Moeilijkheden' (25 september 2015)
 • Nieuwsbrief CRO: 'De rol van de Chief Restructuring Officer - in een internationaal jasje (16 april 2015)
 • Spreker bij DVDW CRO Congres: oorzaken financiële malaise en diverse juridische aspecten (3 maart 2015)
 • Gastdocent Universiteit Leiden: Turnaround Management and Bankruptcy Law (maart 2015 en maart 2014)
 • Artikel: 'Het toedoen ten onder (I)', WPNR (1 februari 2014)
 • Artikel: 'Vloedgolf aan verifieerbare vorderingen? - Het toedoen ten onder (II, slot)', WPNR (8 februari 2014)
 • Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie Global Restructuring and Insolvency Guide - The Netherlands (2013)
 • Artikel: "Revocation of action-criterion for estate claims in Dutch bankruptcies" (internationale nieuwsbrief Baker & McKenzie 2013)
 • Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie Global Restructuring and Insolvency Guide - The Netherlands (2011)
 • Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2010-2011, Juris
 • Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2009, Wolters Kluwer
 • Hoofdstuk in: The Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2008, Wolters Kluwer
 • Artikel: "Wie het eerst hokt, hokt het best? Opschorting vs ontbinding bij wederzijdse tekortkomingen", Vermogensrechtelijke Analyses, 2008/2, Boom Juridische Uitgevers
 • Artikel: "Redelijkheid en billijkheid in het kader van artikel 6:248 lid 2 BW en 150 Rv", Vermogensrechtelijke Annotaties, 2007/1, Boom Juridische Uitgevers

Contactgegevens

Marjon Lok

Advocaat, Partner - Corporate Dispute Resolution, Corporate Advisory en Governance, Insolventie en Herstructurering en Taskforce AVG

070 354 70 54

070 350 10 24

lok@dvdw.nl

Den Haag

Download CV

Download als vCard

Publicaties

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina