DVDW Advocaten

Mark Putting

Advocaat - Arbeidsrecht, Taskforce AVG

Mark Putting is werkzaam in zowel Rotterdam als Den Haag en maakt deel uit van de sectie Arbeidsrecht en van de Taskforce AVG.

Mark is zeer betrokken en praktisch ingesteld. Hij doet er alles aan om in iedere zaak een oplossing te bereiken waarmee zijn cliënten echt tevreden zijn. Bovendien is hij een echte teamspeler. Hij probeert altijd samen met zijn cliënten op te trekken en hij communiceert hier duidelijk over. Hij is juridisch scherp, maar in de praktijk ook realistisch. Het arbeidsrecht is een rechtsgebied waarin 'mensen' centraal staan en emotie altijd een bepaalde rol speelt. Soms is hierbij een juridische aanpak noodzakelijk, maar soms werkt juist een meer praktische insteek beter. Samen met zijn cliënten bespreekt Mark de juiste strategie en lost hij het probleem op.

 

Specialisatie

Mark is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Hij heeft de ontwikkelingen op het gebied van de Wet Werk en Zekerheid in de afgelopen jaren nauwlettend gevolgd. Mark geeft regelmatig presentaties over actuele wetswijzigingen en ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, bijvoorbeeld over de WWZ en de Wet DBA. Ook schrijft hij regelmatig artikelen voor de nieuwsbrief van DVDW Advocaten naar aanleiding van recente rechtspraak.

Mark houdt zich voorts in toenemende mate bezig met pensioenvraagstukken en met name zaken rondom de werkingssfeer van verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen.

 

Ervaring en opleiding

Mark heeft in 2011 met succes de masteropleiding Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Aansluitend op deze master is hij bij DVDW Advocaten in dienst getreden. Gedurende de eerste jaren als advocaat was Mark actief binnen de Haagse Jonge Balie. In 2014 won hij de jaarlijkse Haagse Pleitwedstrijd.

Inmiddels heeft Mark veel ervaring en heeft hij met succes tal van juridische procedures gevoerd, van (executie)kort gedingen tot appelprocedures bij Gerechtshoven. Door zijn kennis en werkwijze heeft Mark inmiddels een eigen arbeidsrechtelijke praktijk opgebouwd.

Mark verzorgt nog jaarlijks een gastcollege over bijzondere bedingen in het arbeidsrecht voor studenten die de masteropleiding Arbeidsrecht volgen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 

Voorbeelden van zaken

  • Het uitvoeren van reorganisaties naar aanleiding van herstructureringen en het hierbij voeren van zowel collectieve als individuele ontslagprocedures, o.a. via het UWV Werkbedrijf;
  • Het adviseren over de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) of de Wet Melding Collectief Ontslag en het voeren van onderhandelingen met een vakbond, ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten, personeelsreglementen en diverse overeenkomsten van opdracht, zoals managementovereenkomsten, ZZP-contracten en freelance-overeenkomsten;
  • Het uitvoeren of begeleiden van de benoeming of het ontslag van statutair directeuren;
  • Het begeleiden van werkgevers en werknemers bij verschillende individuele ontslagtrajecten, bijvoorbeeld ten aanzien van disfunctioneren of verwijtbaar handelen;
  • Het uitvoeren en adviseren over ontslag op staande voet van werknemers en het voeren van procedures hieromtrent;
  • Het adviseren van uitzend- of detacheringsbureaus en payrollondernemingen;
  • Het adviseren en procederen over de werkingssfeer van bedrijfstakpensioenfondsen (zie voor een gepubliceerde uitspraak Rechtbank Rotterdam 12 juni 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:4083);
  • Het adviseren en voeren van verschillende juridische procedures rondom concurrentie- en relatiebedingen (zie voor een gepubliceerde uitspraak Gerechtshof Den Haag 3 februari 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:52).

 

Lidmaatschappen

Mark is lid van de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA) en van de Vereniging voor Pensioenrecht (VvP).

 

Contactgegevens

Mark Putting

Advocaat - Arbeidsrecht, Taskforce AVG

+31 70 354 70 54

+31 70 350 10 24

putting@dvdw.nl

Den Haag

Download CV

Download als vCard

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina