DVDW Advocaten

Martine Boender

Advocaat, Partner — Familie- en Erfrecht, Tuchtrecht

Martine Boender is als partner werkzaam in zowel Den Haag als Rotterdam. Zij is sectiecoördinator van de secties Familie- en Erfrecht en Tuchtrecht.

Naast haar werkzaamheden als advocaat is Martine plaatsvervangend secretaris van de Raad van Toezicht West van de NVM.

 

Specialisaties

Familierecht

Martine is als advocaat gespecialiseerd in alle aspecten verbonden aan de afwikkeling van de gevolgen van (echt-)scheidingen en advisering over het opstellen van huwelijkse voorwaarden zowel voor als tijdens het huwelijk. Zij geeft second-opinions, bijvoorbeeld over de aanpak van een zaak of in het kader van de haalbaarheid van hoger beroepsprocedures. Ook staat Martine partijen bij in het kader van mediation of als coach/ondersteunend advocaat voor partijen die een mediationtraject volgen.

Martine is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Zij heeft met succes alle aan deze vereniging verbonden specialisatieopleidingen afgerond.

Martine is daarnaast aangesloten bij de Vereniging Collaborative Professionals (VvCP), waarbij alle professionals zijn aangesloten die kunnen worden ingeschakeld in het kader van een overlegscheiding. De overlegscheiding is een methode van scheiden, waarbij beide partijen worden bijgestaan door een eigen advocaat en een gezamenlijke coach en/of financial, maar waarbij procederen met deze advocaten op voorhand is uitgesloten. De belangen van partijen worden bij deze methode op een zorgvuldige en efficiënte wijze gewaarborgd.

Erfrecht

Martine is voorts gespecialiseerd in erfrecht. Zij heeft de erfrechtopleiding van de vFAS met succes afgerond en is tevens lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland. Martine behartigt de belangen van partijen bij de afwikkeling van nalatenschappen en geschillen over de verdeling daarvan.

Tuchtrecht

Van april 2004 tot en met 31 december 2015 is Martine naast haar werkzaamheden als advocaat werkzaam geweest als (hoofd)griffier van de Raad van Discipline in het ressort Den Haag. Met ingang van 1 januari 2016 heeft zij deze werkzaamheden neergelegd. Sindsdien adviseert Martine de klachtenfunctionarissen op diverse advocaten- en notariskantoren alsmede advocaten en notarissen tegen wie een klacht is ingediend en staat zij hen bij in tuchtrechtelijke procedures. Martine is sinds maart 2017 lid van de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten, Disciplina.

 

Ervaring en opleiding

Martine studeerde in 1996 af in Nederlands recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 1998 werd zij als advocaat beëdigd en sinds april 2000 is zij werkzaam bij (de rechtsvoorganger van) DVDW Advocaten.

 

Andere relevante informatie

Naast haar werkzaamheden als advocaat en mediator is Martine plaatsvervangend secretaris van de Raad van Toezicht West van de NVM.

 

Lidmaatschappen

Martine is lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS), de Vereniging Collaborative Divorce Holland (VCDH), de praktijkgroep Overlegscheiding Randstad, de International Academy of Collaborative Professionals (IACP), de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN) en de Nederlandse Vereniging van Tuchtrechtadvocaten (Disciplina).

 

Publicaties

Naar aanleiding van de herijking van de gedragsregels schreef Martine in augustus 2018 samen met een kantoorgenoot een artikel over het tuchtrecht in de familierechtpraktijk, met daarin ook enkele 'tips & tricks' voor de professional.

Zie voor het volledige artikel 'Klacht ongegrond' het Tijdschrift voor Relatierecht en Praktijk, nummer 5, augustus 2018, p. 43 - 46.

 

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina