DVDW Advocaten

Mieke Olaerts

Of counsel - Corporate Advisory en Governance, Corporate Dispute Resolution en Fusies en Overnames

Prof. Mieke Olaerts is als of counsel binnen de corporate praktijk betrokken bij de secties Corporate Advisory en Governance, Corporate Dispute Resolution en Fusies en Overnames op onze vestiging in Den Haag.

 

Specialisaties

Mieke is gespecialiseerd in het (rechtsvergelijkend) ondernemingsrecht en meer in het bijzonder in thema's op het gebied van concernverhoudingen, herstructureringen, corporate governance en aansprakelijkheden van bestuurders en toezichthouders.

Mieke is hoogleraar vergelijkend en nationaal vennootschapsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht en Academic Director van The Maastricht Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies.

Zij is verantwoordelijk voor het onderwijs aan de Universiteit Maastricht op het gebied van Comparative Company Law, Corporate Governance en Corporate Social Responsibility. De speerpunten van haar onderzoek zijn gelegen op het gebied van het vergelijkend ondernemingsrecht, corporate governance aspecten en concernverhoudingen. Zij geeft regelmatig lezingen en publiceert over bovengenoemde thema`s.

 

Opleiding en Ervaring

Mieke studeerde af aan de Universiteit Maastricht met een master in Nederlands recht, specialisatie Handels- en Ondernemingsrecht. Vervolgens promoveerde zij in 2007 eveneens aan de Universiteit Maastricht op het onderwerp Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders.

 

Lidmaatschappen

Mieke is lid van de redactie van het Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, European Company Law en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek (Notarieel) Ondernemingsrecht (WONO).

 

Selectie van publicaties en rapporten

Rapporten

 • Studie voor de Europese Commissie, DG Internal Market voor het uitvoeren van MARKT/2012/052/E - An Inventory of Legal Form and Shareholding Requirements in the EU Services Sector and their Economic Assessment
 • M. Olaerts & N. Philipsen, C.A. Schwarz & M. Faure, Restrictions on MDPs and Business Organization in the Legal Professions: A Literature Survey, A report for the MDP committee of the International Bar Association, December 2010.


(Bijdragen aan) boeken

 • M. Olaerts, Shareholder democracy in the (European) Private Company, in: M. Olaerts & C.A. Schwarz (eds.) Shareholder Democracy. An analysis of shareholder involvement in corporate policies, The Hague: Eleven International Publishing 2012, p. 135-166
 • M. Olaerts, Shareholder Democracy in the European Private Company, in: M. Olaerts and C.A. Schwarz (eds), Shareholder Democracy, Kluwer Law International in 2012
 • M. Olaerts, 'Teaching European and Comparative Company Law', in: A-W. Heringa and B. Akkermans (Eds.), Teaching European Lawyers, Antwerp-Oxford-Portland, Intersentia 2011
 • B.T.M. Steins Bisschop en M. Olaerts, 'Eenheid tegen wil en dank', in: B. Hoogenboom, L. Paape & M. Pheijffer (red.), Accountancy in beweging, BJU 2010, p. 195-212
 • M. Olaerts, 'Directors' Duties and Liabilities', in: D.F.M.M. Zaman, C.A. Schwarz, M.L. Lennarts, H.J. de Kluiver and A.F.M. Dorresteijn (eds), The European Private Company (SPE), Antwerp: Intersentia 2009, p. 135-158
 • M. Olaerts, 'Vennootschappelijke beleidsbepaling in 'zwaar weer'; enige beschouwingen omtrent zorgvuldige voorbereiding van een doorstart en de met de doorstart gepaard gaande aansprakelijkheidsrisico`s', in: A.A.M. Deterink e.a. (red.), Doorstart (Insolad jaarboek 2008), Deventer: Kluwer 2008, p. 39-66
 • M. Olaerts, Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden; de positie van bestuurders en aandeelhouders (diss. Maastricht), Antwerpen-Oxford: Intersentia 2007


Tijdschriften

 • M. Olaerts, Herstructurering in concernverhoudingen: het vennootschappelijk belang, instructierechten en de autonomie van het bestuur van de dochtervennootschap, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2015-6, p. 228-238
 • M. Olaerts, De aandeelhouder en het vennootschappelijk verband: de kwalificatie van de vennootschap en de invloed op de vennootschappelijke belangenafweging, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2015-2, p. 51-64
 • M. Olaerts, 'Concernrecht anno 2014', Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2014-1
 • S.C. de Hoo en M. Olaerts, 'Sustainable Development and the Need to Reorientate the Existing Law and Regulation', International and Comparative Company Law Journal, issue 10(3), 2013
 • M. Olaerts, 'Bestuurdersaansprakelijkheid in het (vernieuwde) BV-recht', Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012-6
 • R. Abma & M. Olaerts, Is the Comply or Explain Principle a Suitable Mechanism for Corporate Governance throughout the EU?: The Dutch Experience, European Company Law 2012, Issue 6, p. 286-299
 • M. Olaerts, Stellingen: De beperkte bestuurder, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2012-2
 • R. Abma & M. Olaerts, De effectiviteit van de `comply or explain'- regel in Nederland, Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2011-5, 103-114
 • M. Olaerts & C. Cauffman, Quimica: Further Developing the Rules on Parent Company Liability. European Competition Law Review 2011, 32(9), 431-440
 • M. Olaerts, 'Perikelen in concernverhoudingen', Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur 2011-1, p. 6-13

 

Working papers

 • M. Olaerts and S. De Hoo, Sustainable Development and the Need for Sustainable Oriented Corporate Law, University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2011-29 , available on SSRN
 • M. Olaerts and C. Cauffman, Química: Further Developing the Rules on Parent Company Liability, Maastricht Faculty of Law Working Paper No. 2011/33, European Competition Law Review, Vol. 32, Issue 9, 2011, available on SSRN

 

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina