DVDW Advocaten

René Sekeris

Advocaat, Partner - Vastgoedrecht en Fusies en Overnames

René Sekeris is partner en werkzaam in Rotterdam. Hij is coördinator van de sectie Vastgoedrecht en maakt deel uit van de sectie Fusies en Overnames.

De werkwijze van René kenmerkt zich door zijn praktische, pragmatische en creatieve no nonsens aanpak die door ondernemers in verschillende sectoren wordt gewaardeerd. Hij is al jarenlang de adviseur en huisadvocaat van de directie van verschillende ondernemingen in diverse strategische trajecten in het ondernemings- en vastgoedrecht. 

 

Specialisatie

René is gespecialiseerd in vastgoedrecht, hij adviseert en procedeert op dit rechtsgebied. Op het gebied van huurrecht heeft René een ruime ervaring met alle denkbare kwesties inzake bedrijfsruimte. Onder andere betreft dit huurbeëindigings- en huurprijsaanpassingsprocedures en renovatietrajecten. In dit kader wordt ook regelmatig onderhandeld over verlaging of juist verhoging van de huurprijs. Voorts adviseert René regelmatig bij het opstellen en beoordelen van huurcontracten.

Daarbij adviseert René bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Het opstellen van koop/aannemingsovereenkomsten, aanneming van werk en/of overige contractsvormen die gelieerd zijn aan onroerend goed, waaronder samenwerkingscontracten tussen gemeenten en privaatrechtelijke partijen.

Op het gebied van ondernemingsrecht adviseert René cliënten bij de aan- en verkoop van ondernemingen. Hij heeft bij verschillende ondernemingen de rol van huisadvocaat die hij in strategische trajecten vanuit zijn juridische invalshoek adviseert en een stappenplan opstelt om binnen het juridisch kader de positie van de ondernemer te optimaliseren. Binnen dit kader adviseert René regelmatig bij het opstellen of beoordelen van contracten die betrekking hebben op samenwerkingsvormen, klant/leverancier relaties en overige contracten.

 

Voorbeelden van zaken 

  • Begeleiden van de huurders van een complex met artikel 7:230a BW bedrijfsruimte, artikel 7:290 BW bedrijfsruimte en woningen in een geschil over huurmarktprijsaanpassing

  • Begeleiden van een ondernemer in een beëindigingprocedure op grond van renovatie

  • Begeleiden aandelentransactie en samenhangende contracten van een uitgeverij en media gerelateerde ondernemingen

  • Begeleiden van een overname van een onderneming die voornamelijk via internet grafische producten verkoopt aan een engelse beursgenoteerde vennootschap

  • Voeren van onderhandelingen met tientallen verhuurders in het kader van de herstructurering van de It's Electronic winkels waardoor de huisvestingslasten met 25% daalden

  • Begeleiden van een onderneming bij de verkoop van een bedrijf in de beveiligingsbranche

 

Ervaring en opleiding

René studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Voordat hij partner werd bij DVDW Advocaten was René sinds 1999 als advocaat werkzaam bij Duijnstee van der Wilk Advocaten.

René heeft in 2004 de specialisatieopleiding Vastgoedrecht aan de Grotius Academie gevolgd. In 2007 heeft hij de specialisatieopleiding Huurrecht met succes afgerond. 

 

Lidmaatschappen

René is lid van de Vereniging van Vastgoedjuristen (VVJ) en de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA).

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina