DVDW Advocaten

De Chief Restructuring Officer

De Hoge Raad heeft in diens Cancun- uitspraak op 4 april 2014 geoordeeld dat een bestuur zich dient te richten op het bestendigen van het succes van de onderneming. Een taak die door de inmiddels al jarenlange durende crisis een extra dimensie heeft gekregen. De angst voor een "tripple dip" bestaat. De vraag is dan ook  welke betekenis aan "het bestendigen van succes" toekomt, waar (nog steeds) veel ondernemingen kampen met grote (liquiditeits- en solvabiliteits-) problemen. Zeker als bedacht wordt dat recent onderzoek van Universiteit Groningen, Nijenrode en PWC uitwijst dat bij veel ondernemingen "risk management" nog steeds te wensen overlaat. Ondernemers zien te weinig in dat (het dulden van) tegenspraak heilzaam is voor het streven naar succes.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zag het fenomeen Chief Restructuring Officer (CRO) in de Verenigde Staten het daglicht. Met name in en rondom de zogenaamde Chapter 11 procedure. Zoals zo vaak is ook dit fenomeen naar het Europese vaste continent overgewaaid. We zien in de laatste jaren steeds vaker CRO's aangesteld, vooral bij grote ondernemingen die in financieel zwaar weer terecht zijn gekomen.

Maar wat is een CRO nu eigenlijk? Wie stelt hem aan? Welke taak, bevoegdheden heeft hij? Welke risico's loopt hij en wat is zijn positie binnen het bestuur?  En hoe is de verhouding tot de aandeelhouders, commissarissen, ondernemingsraad en de onderneming gereguleerd? En is een CRO nu eigenlijk enkel van toegevoegde waarde bij een grote onderneming die in financieel zwaar weer verkeert? Kortom, vele vragen die door de wet en rechtspraak nauwelijks worden beantwoord.

Aandacht voor verbetering

Wat we wel weten is dat de crisis ervoor gezorgd heeft dat er veel aandacht is voor verbetering van formele, wettelijke instrumenten die ondernemingen in financieel zwaar weer moeten ondersteunen bij een herstructurering. De pre pack, de voorgestelde wijziging van de Europese Insolventieverordening en de Wet Continuiteit Ondernemingen II staan volop in de belangstelling. Het zijn echter initiatieven gericht op formele insolventieprocedures met nauwelijks aandacht voor misschien wel de belangrijkste oorzaak van financiële problemen, namelijk het management, het gebrek aan aanpassingsvermogen en afdoende risico beheersingssystemen en onvoldoende interne tegenspraak.

Een instrument als een kundig CRO kan in een vroegtijdig stadium bij nagenoeg alle typen ondernemingen even zo goed als een formele insolventieprocedure heilzaam zijn. Hij kan er in ieder geval voor zorgen dat de dieper liggende oorzaak wordt opgelost: transparant management met een gezonde (in plaats van roze) bril kijkend naar de interne organisatie en de uitdagingen die de buitenwereld meebrengt.

De positie en de betekenis van een CRO

De CRO en diens betekenis krijgt nauwelijks aandacht in de literatuur. Dat en onze praktijkervaringen hebben ervoor gezorgd dat we op dit moment (in samenwerking met onder meer het Institute for Corporate Law, Governance and Innovation Policies, verbonden aan de Universiteit Maastricht) wetenschappelijk en praktisch onderzoek verrichten naar de positie en de betekenis van een CRO. Hiervan zullen we verslag doen middels wetenschappelijke artikelen, deze nieuwsbrief en een vervolgcongres dat we in het najaar van 2015 in samenwerking met genoemd instituut zullen organiseren. De aftrap is geweest met het DVDW CRO Congres dat op 3 maart jl. heeft plaatsgevonden.  

 

Artikelen

Contactgegevens

Theo.jpg 

Theo Hanssen
hanssen@dvdw.nl
+31 70 354 70 54

 

Meer informatie over de expertise van DVDW Advocaten op het gebied van Ondernemingsrecht.

 

 

 

Nieuwsbrief

Ondernemingsrecht - Chief Restructuring Officer

Print deze pagina