DVDW Advocaten

Identificatieplicht

DVDW Advocaten verzoekt haar cliënten zich bij aanvang van een zaak op een juiste wijze te identificeren aan de advocaat, die de behandeling daarvan op zich neemt.

Identificatie kan als volgt plaatsvinden:

  • Bij rechtspersonen: met behulp van een uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart) van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon.
  • Bij natuurlijke personen: met behulp van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

 

Waarom identificeren

DVDW Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) - voorheen Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) - verplicht cliënten en vertegenwoordigers van cliënten in geval van bepaalde diensten te identificeren aan de hand van paspoorten of rijbewijzen, uittreksels uit officiële handelsregisters of andere door de Wwft daartoe aangewezen documenten.

Daarnaast is vanaf 1 juli 2009 de Verordening op de administratie en de financiële integriteit (Vafie) van kracht. Op grond van deze verordening is een advocaat gehouden elke cliënt te identificeren. Er geldt een vergewisplicht voor alle zaken en voor de hele advocatuur.

De identiteitsbewijzen worden centraal bewaard. Deze persoonsgegevens worden gebruikt ter nakoming van de wettelijke verplichtingen waaraan DVDW Advocaten is onderworpen alsmede ten behoeve van de gevraagde werkzaamheden.

Over DVWD

Identificatie geldt voor iedereen

Print deze pagina