DVDW Advocaten

Tarieven

Het honorarium is het bedrag dat de advocaat in rekening brengt voor de aan de zaak te besteden uren. Er worden concurrerende uurtarieven gehanteerd. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de ervaring en specialisatie van de advocaat die de zaak behandelt. Daarnaast spelen de complexiteit (zowel feitelijk als juridisch) en het belang van de zaak een rol.

 

Bijkomende kosten

Het uurtarief wordt vermeerderd met BTW.

Naast deze kosten kunnen er kosten ontstaan als derden moeten worden ingeschakeld zoals deurwaarders en procesadvocaten of als uittreksels of andere informatie moeten worden opgevraagd. Ten slotte is griffierecht verschuldigd als een (gerechtelijke) procedure moet worden gevoerd. Deze kosten worden in beginsel doorbelast zodra ze ontstaan. Griffierechten dienen voorafgaand aan een procedure te worden voldaan. 

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. 

Over DVDW

Gedegen advies tegen redelijke tarieven

Print deze pagina