DVDW Advocaten

Joris Fliek en Steffie van den Bosch winnaars DVDW Scriptieprijs (studiejaar 2016-2017)

De DVDW Scriptieprijs, een initiatief van DVDW Advocaten, is op vrijdag 20 april 2018 uitgereikt aan Joris Fliek  (Rijksuniversiteit Groningen) en aan Steffie van den Bosch (Tilburg University). Zij ontvingen beiden de prijs voor hun scripties getiteld respectievelijk "Art. 57 lid 3 Fw: de curator die zijn eigen belang behartigt?" en "De "Pre-pack in de Nederlandse praktijk: Een empirisch onderzoek vanuit economisch perspectief".

Deelname stond open voor studenten studerend aan een Nederlandse universiteit, die een masterscriptie hebben geschreven over een ondernemingsrechtelijk onderwerp in het studiejaar 2016-2017. De scripties werden beoordeeld op hun wetenschappelijke kwaliteiten, eigen theorievorming of eigen opinievorming en relevantie. De jury roemt de winnaars van de 4e editie van de DVDW Scriptieprijs om hun scripties: "De beide scripties zijn van een uitstekend niveau en getuigen van jeugdig elan en lef"

Juryrapport

Het oordeel van de jury over de scriptie van Joris Fliek luidt samengevat: "De scriptie waarin de auteur onderzoek doet op het weerbarstige terrein van art. 57 lid 3 Fw, kenmerkt zich door een compacte structuur, trefzekere analyses en verfrissende inzichten, uitmondend in een aanbeveling voor een alternatieve regeling. Het zijn in het bijzonder deze kenmerken, die tevens blijk geven van een plezier bij de auteur in het beoefenen van het fijnere juridische handwerk, waardoor de jury werd getroffen. Of, om in de stijl van de scriptie te blijven, die volgens de jury rechtvaardigen dat deze scriptie zich, in uiterst positieve zin, 'separeert' van de andere scripties die ter beoordeling voorlagen".

Over de scriptie van Steffie van den Bosch zei de jury: "Hoewel deze scriptie een onderwerp betreft dat reeds uitvoerig werd beschreven in de literatuur, weet de auteur de lezer van het begin tot het einde te boeien. De Nederlandse pre-pack praktijk wordt in deze scriptie vanuit economisch perspectief op empirische wijze getest waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen een doorstart door middel van een pre-pack procedure en de klassiek doorstart. Bijzondere waardering van de jury gaat uit naar de wijze waarop het juridisch onderzoek empirisch wordt getest en de gestructureerdheid waarmee het onderzoek op zorgvuldige wijze is opgezet. Na een doorwrochte beschrijving van het juridisch kader formuleert de auteur een aantal hypotheses die vervolgens empirisch worden getest, hetgeen resulteert in een aantal heldere aanbevelingen voor de toekomst. Bovendien is dit 88 pagina's tellende boekwerk met een bijzonder vlotte pen geschreven. Kortom, een gedegen onderzoek dat aan de basis ligt van een succesvolle doorstart van student naar een verdere academische carrière".

Eervolle vermelding

Eervolle vermelding was er deze editie voor Romy Akkermans (Tilburg University) voor haar scriptie "Is de invoering van stemrechtloze aandelen in het NV-recht, beschouwd vanuit het perspectief van beurs-NV's, wenselijk?".

Jury DVDW Scriptieprijs (studiejaar 2016-2017)

De jury bestond uit prof. mr C.A. Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en aan de Universiteit van Maastricht, tevens partner bij Baker Tilly Berk, prof. mr. B.F. Assink, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law en partner bij NautaDutilh, en prof. mr. M. Olaerts, hoogleraar Vergelijkend Ondernemingsrecht aan de Universiteit van Maastricht en of-counsel bij DVDW Advocaten.Vanuit DVDW Advocaten heeft daarnaast managing partner, mr Th.P.J. Hanssen, zich samen met de jury gebogen over de kwaliteit van de ingezonden scripties.

Scriptieprijs logo 2017 jpg

Vragen

Voor vragen over de scriptieprijs kun je terecht bij Marleen de Vos via scriptieprijs@dvdw.nl.

DVDW Scriptieprijs

voor de beste scriptie op het gebied van het ondernemingsrecht

Print deze pagina