DVDW Advocaten

DVDW Academy

De DVDW Academy verzorgt het opleidingsprogramma voor al onze advocaten. Het doel van de DVDW Academy is om jou in de gelegenheid te stellen je te ontwikkelen tot een uitmuntend advocaat. Zo leggen we een verbinding tussen jouw werk en de daaraan door onze cliënten gestelde eisen.

Het opleidingsprogramma van de DVDW Academy is uiteenlopend en toegesneden op de praktijk en expertises van DVDW Advocaten. De onderwerpen zijn veelal van juridische aard, maar er is ook aandacht voor beroepsvaardigheden.

Als kantoor organiseren we wekelijks op de verschillende secties vakinhoudelijke bijeenkomsten. Hier worden actuele jurisprudentie en literatuur besproken. Alle advocaten nemen deel aan deze bijeenkomsten.

In alle gevallen leveren gerenommeerde docenten een belangrijke bijdrage. Dat kunnen onze eigen specialisten zijn, maar zeker ook vooraanstaande professoren. Wij hebben een uitstekend wetenschappelijk netwerk via de samenwerkingsverbanden met het Institute for Corporate Law, Governance en Innovation Politics (ICGI) en het Togamasterprogramma van de Erasmus Universiteit.

 

Afgestemd op de verschillende fases in jouw loopbaan

Advocaten doorlopen verschillende fases in hun loopbaan en hebben dus een verschillend opleidings- en ontwikkelingsbehoefte. Voor onze advocaat-stagiaires is daarom binnen de DVDW Academy de DVDW Kweekvijver opgericht. Ook de meer ervaren advocaten wordt door de DVDW Academy diverse mogelijkheden geboden om zich te blijven ontwikkelen.

 

Lees meer over de DVDW Academy voor:

 

................................................................................................................

Advocaat-stagiaires

DVDW Kweekvijver

Het opleidingsprogramma voor onze startende advocaten is ondergebracht in de DVDW Kweekvijver. Dit biedt de noodzakelijk geachte aanvulling op de Beroepsopleiding Advocatuur.

Gedurende de eerste drie jaar van jouw loopbaan is de aandacht gericht op verdere verdieping van kennis en vaardigheden. Doel hiervan is jou op te leiden tot een professional, die zelfstandig de praktijk kan uitoefenen.

Vanaf de dag dat je bij DVDW Advocaten begint, neem je deel aan de DVDW Kweekvijver. In dit driejarige programma leer je jouw kwaliteiten uit te breiden en in te zetten. Denk hierbij aan vaardigheden als presenteren in woord en gebaar, de mores binnen de advocatuur, timemanagement en specifieke juridische onderwerpen.

De DVDW Kweekvijver is een aanvulling op de Beroepsopleiding Advocatuur. De Beroepsopleiding Advoactuur heeft als doel de beginnende advocaten te vormen tot zelfstandige en deskundige advocaten. De advocaat-stagiaire kiest hiervoor een leerlijn die aansluit bij zijn of haar praktijk (de "major"). Daarnaast kiest de advocaat-stagiaire aan het begin van de opleiding voor een minor in één van de andere twee rechtsgebieden en volgt hij of zij diverse keuzevakken.

 

Overige interne cursussen en trainingen

Als advocaat-stagiaire volg je ook onze interne cursussen. Hiermee verdiep je de kennis van jouw vakgebied en breidt je jouw juridische kennis uit. De DVDW Academy organiseert regelmatig algemene of specifieke cursussen en elke sectie bespreekt wekelijks jurisprudentie en ontwikkelingen op het eigen rechtsgebied. Daarnaast moedigen wij je aan deel te nemen aan andere interne bijeenkomsten en trainingen.

 

................................................................................................................

Ervaren advocaten

Specialisatie opleiding

Als advocaat raak je nooit uitgeleerd. Wij hebben er daarbij voor gekozen om ons te specialiseren in een specifiek rechtsgebied. Om die reden vragen wij van ervaren advocaten om specialisatie- opleidingen te volgen. Het doel van dergelijke opleidingen is jou een wezenlijke verdieping van kennis van en inzicht in een specifieke rechtsgebied te verschaffen. Normaal duren deze opleidingen bijna een jaar. Binnen de juridische wereld zijn deze opleidingen hoog aangeschreven.

 

Interne cursussen en trainingen

De DVDW Academy organiseert verder maandelijks een vakinhoudelijke cursus op het gebied van relevante algemene juridische onderwerpen. Op die manier kun je jouw kennis verdiepen en actualiteiten bijhouden. Op sectieniveau worden ook jaarlijks meerdere specialistische interne opleidingen verzorgd.

Naast vakinhoudelijke opleidingen organiseert de DVDW Academy ook specifieke opleidingen waarin de relevante vaardigheden aan bod komen. Dit zijn opleidingen die specifiek voor onze advocaten zijn ontwikkeld. Maatwerk dus. Hierbij wordt aandacht gegeven aan vragen zoals: Hoe bouw ik een praktijk op, hoe ga ik om met relatiebeheer, op welke manier haal ik het beste uit de medewerkers die ik begeleid en aanstuur of hoe manage ik mijn praktijk organisatorisch en financieel?

Deze interne opleidingen zijn ontwikkeld in samenwerking met en worden gegeven door onze eigen specialisten, maar ook door hoogleraren en docenten van verschillende universiteiten. Voor de vaardigheidstrainingen nodigen wij veelal erkende experts uit, die hun kennis en ervaring graag met ons delen.

DVDW Academy voor

...........................................................................................................................

Erkende opleiding

De DVDW Academy® is het opleidingsinstituut van DVDW Advocaten.

Sinds 2009 is DVDW Advocaten door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling voor de Permanente Opleiding voor de advocatuur.

logo nova opleidingspunte

Extra vaardigheden opdoen aan de Academy

Lees hier het artikel over de DVDW Academy dat is gepubliceerd in het Advocatenblad Start, nr 1 - 2012.

DVDW Academy

Wij gaan voor kwaliteit

Print deze pagina