DVDW Advocaten

Erkennen is vooralsnog niet genoeg!

vrijdag 14 juli 2017: Nieuws,Personen- en Familierecht

Veel ongehuwde ouders realiseren zich niet dat de vader dan wel de moeder waaruit het kind niet is geboren (meemoeder) naast de erkenning ook het zogenoemde gezag dient aan te vragen.

Wat is gezag?

Indien een kind tijdens het huwelijk wordt geboren, heeft de vader / meemoeder automatisch het gezag. Dit is niet het geval indien de ouders ongehuwd zijn. De ouders zullen in dat geval - naast de erkenning - het ouderlijk gezag moeten aanvragen. Het erkennen van het kind heeft dus niet tot gevolg dat de vader / meemoeder het ouderlijk gezag heeft.

Op het moment dat een niet gehuwde vader / meemoeder het kind heeft erkend, wordt hij 'alleen' juridisch ouder. Dit heeft onder meer gevolgen voor de nationaliteit, het erfrecht, het omgangsrecht en de onderhoudsplicht. Voorts kan een vader / meemoeder die het kind heeft erkend, het gezag aanvragen.

Het gezag heeft betrekking op de persoon van het kind, het bewind over zijn vermogen en vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Een aantal concrete voorbeelden: beslissingen over medische behandelingen, schoolkeuze, verhuizen en het voeren van gerechtelijke procedures.

Aanvragen van het gezag vergeten?

Het aanvragen van gezag wordt vaak vergeten. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Zo kan moeder zonder toestemming van vader / meemoeder verhuizen naar de andere kant van het land of zelfs de andere kant van de wereld. Indien het gezamenlijk gezag bij geboorte van het kind niet is aangevraagd en de moeder geen toestemming wenst te verlenen voor de aanvraag van het gezag, kan de vader / meemoeder de rechter verzoeken hem (ook) te belasten met het gezamenlijk gezag. De vader / meemoeder dient dan een gerechtelijke procedure te starten.

Gezag goes digital

Sinds de zomer van 2013 kunnen ouders via het zogenoemde "Digitaal loket Rechtspraak" het gezamenlijk gezag over de kinderen digitaal aanvragen. Het enige dat hiervoor nodig is, is de DigiD code van beide ouders en het Burgerservicenummer van het kind. De vereiste gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie worden automatisch gecontroleerd. Het gezamenlijk gezag kan digitaal worden aangevraagd via de website van de Rechtbank.

Wetsvoorstel

Opgemerkt dient te worden dat eind 2016 een wetsvoorstel is ingediend om er voor zorg te dragen dat de vader / meemoeder die het kind erkent automatisch ook het ouderlijk gezag verkrijgt. De status van het wetsvoorstel kunt u volgen op de website van De Tweede Kamer.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nicole Manning of met één van de advocaten van onze sectie Personen- en Familierecht.

Plaats een reactie

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina