DVDW Advocaten

Nieuws

 • Jelle Kloosterman

  Jelle Kloosterman

  Arbeidsrecht 

  Seminar: Wet Werk en zekerheid november 2014

  dinsdag 14 oktober 2014

  Op 13 en 18 november 2014 organiseert DVDW Advocaten een arbeidsrechtseminar dat in het teken staat van de Wet Werk en Zekerheid. Deze wetgeving zal gedeeltelijk ingaan per 1 januari 2015 en voor een deel per 1 juli 2015. Tijdens het seminar gaan wij in op de laats...

  Lees meer

 • Tannaz Mohtarez

  Tannaz Mohtarez

  Ondernemingsrecht 

  Formuleer een vervalbeding in een (overname)contract zo expliciet mogelijk

  dinsdag 7 oktober 2014

  Afgelopen februari heeft de Hoge Raad een arrest (HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:260) gewezen omtrent de uitleg van een vervalbeding in een overeenkomst tot overdracht van aandelen tussen twee professionele partijen. Een vervalbeding is een belangrijke bepalin...

  Lees meer

 • Rien Visscher

  Rien Visscher

  Ondernemingsrecht 

  Bestuurdersaansprakelijkheidprocedures en het belang van tijdig stuiten

  vrijdag 5 september 2014

  Voor een bestuurder kunnen er aansprakelijkheidsrisico's ontstaan als een vennootschap pensioenpremies niet (door)betaalt aan een bedrijfstakpensioenfonds terwijl de vennootschap daar wel toe verplicht is. Onder omstandigheden kan het pensioenfonds de bestuurder va...

  Lees meer

 • Jelle Kloosterman

  Jelle Kloosterman

  Arbeidsrecht 

  Nieuwsbrief arbeidsrecht september 2014

  donderdag 4 september 2014

  De sectie Arbeids- en Medezeggenschapsrecht verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. In de nieuwsbrief wordt steeds een aantal actuele
  zaken op het gebied van arbeidsrecht besproken.

  In de editie van september zijn dit de volgende onderwerpen:...

  Lees meer

 • Haye Schulte

  Haye Schulte

  Insolventie en Herstructurering 

  Voorontwerp Wet continuïteit ondernemingen II

  donderdag 28 augustus 2014

  Op 14 augustus jl. heeft de Minister van Veiligheid en Justitie het voorontwerp van de Wet continuïteit ondernemingen II openbaar gemaakt. Een ieder kan tot 14 november a.s. zijn of haar gedachten over de concept-wet aan de minister kenbaar maken, zodat daarmee bij...

  Lees meer

Actueel

Ons laatste nieuws

Print deze pagina