DVDW Advocaten

Op deze pagina zal de curator informatie plaatsen met betrekking tot de faillissementen, behorende tot de Kruidenier Groep (Kruidenier Foodservices).

.................................................................................................................

28 juli 2015

Curator presenteert vijfde gecombineerde rapportage

.................................................................................................................

26 januari 2015

Curator presenteert derde en vierde gecombineerde rapportage

.................................................................................................................

28 juli 2014

Curator presenteert eerste en tweede gecombineerde rapportage

In verband met de verwevenheid van de faillissementen van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid zijn de faillissementsrapportages met toestemming van de Rechter-Commissaris ex artikel 73a Faillissementswet gecombineerd in één rapportage. Bij vonnis d.d. 8 juli 2014 is Concepts4life B.V. in staat van faillissement verklaard (C/10/14/636 F). Weliswaar valt deze vennootschap onder het eveneens failliete Kruidenier Foodservices B.V., maar er wordt separaat verslag gelegd.

Deze faillissementsrapportage betreft een gecombineerde rapportage met betrekking tot de navolgende faillissementen:

1. Kruidenier Groep B.V.;
2. De Gouden Korenaar B.V.;
3. F.G.N. Foodservice Grootverbruik Nederland B.V.;
4. Foodservice Oosterblokker B.V.;
5. FRESHPOINT International B.V.;
6. Horeca Service Van der Zwaard Waddinxveen B.V.;
7. Inko Beheer B.V.;
8. Kruidenier Foodservices B.V.;
9. Kruidenier Orderpick Centrum B.V.;
10. Kruitrans B.V.;
11. Peer Kamsma Foodservice B.V.;
12. The Lunchbox Company B.V.;
13. VCG Barendrecht B.V.


Insolventienummers:

1. C/10/14/222 F
2. C/10/14/227 F
3. C/10/14/224 F
4. C/10/14/229 F
5. C/10/14/230 F
6. C/10/14/285 F
7. C/10/14/223 F
8. C/10/14/231 F
9. C/10/14/228 F
10. C/10/14/225 F
11. C/10/14/263 F
12. C/10/14/286 F
13. C/10/14/226 F

 

.................................................................................................................

7 mei 2014

Diverse doorstarts Kruidenier Groep

Sinds de faillissementen van de Kruidenier Groep heeft de curator zich maximaal ingespannen, ten einde een doorstart te realiseren voor het hele concern. Uiteindelijk is dit niet gelukt. Daarentegen heeft de curator diverse onderdelen van het concern verkocht aan diverse partijen.

Meppel
Op de locatie aan de Industrieweg 8 in Meppel heeft de curator een doorstart gerealiseerd met Verscentrum Noord B.V. Zowel materieel als immaterieel actief is overgenomen door voormelde partij. Daarnaast zijn een aantal werknemers in dienst getreden bij Verscentrum Noord B.V.

Nijmegen
Op de locatie aan de Bijsterhuizen 1126 in Nijmegen heeft de curator een doorstart gerealiseerd met CHEFS CULINAR Nederland cv. Zowel materieel als immaterieel actief is overgenomen door voormelde partij. Daarnaast zijn een aantal werknemers in dienst getreden bij CHEFS CULINAR Nederland cv.

Rotterdam
Op de locatie aan de Sluisjesdijk 105 in Rotterdam heeft de curator een doorstart in beperkte omvang gerealiseerd met Kruidenier Fresh, Food & Drinks B.V. De curator is op dit moment thans in overleg met voormelde partij over de exacte omvang van de betreffende doorstart.

Verkoop resterend actief
Enkele zaken die niet door voormelde doorstartende partijen zijn overgenomen, heeft de curator met toestemming van de Rechter-Commissaris van de Rechtbank Rotterdam verkocht aan derden.

De resterende activa wordt onder toeziend oog van de curator verkocht middels diverse online veilingen gecoördineerd door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (NTAB) in samenwerking met BVA Auctions. Meer informatie omtrent deze veilingen treft u aan op de website www.bva-auctions.com.

.................................................................................................................

14 maart 2014

Persbericht

De curator in de faillissementen behorende tot de Kruidenier Groep (Kruidenier Foodservices) heeft de afgelopen dagen intensieve besprekingen gevoerd met diverse partijen in een poging de kernactiviteiten van Kruidenier te kunnen doorstarten.

Het gebrek aan afdoende voorraden alsmede de grote plotselinge uitstroom van klanten is er de oorzaak van dat met geen enkele partij tot overeenstemming is gekomen. De grootste partijen binnen de Foodservices branche waren zelfs niet eens bereid om aan de onderhandelingstafel te verschijnen omdat zij sinds eind vorige week al werden overspoeld door voormalige klanten van Kruidenier met verzoeken tot levering.

Thans rest de curator geen andere keus dan de onderneming in delen te verkopen aan regionaal geïnteresseerde partijen. Naar inschatting kan daarmee slechts een klein deel van de activiteiten en daarmee een klein deel van werkgelegenheid worden gered. Het voltallige personeel is inmiddels ontslag aangezegd. 

.................................................................................................................

13 maart 2014

Eigendomsvoorbehoud

Bent u leverancier van Kruidenier Foodservices en heeft u goederen geleverd onder eigendomsvoorbehoud die onbetaald zijn gebleven, dan kunt u dat aan de curator kenbaar maken onder overlegging van de stukken waaruit het door u gepretendeerde eigendomsvoorbehoud volgt.

Indien vaststaat dat u met succes een beroep kunt doen op dit voorbehoud, zult u door de curator in de gelegenheid worden gesteld om de zaken - indien nog aanwezig - te komen ophalen, waartoe u vooraf mogelijkerwijs nog een nader te bepalen bedrag dient te voldoen aan de boedel als bijdrage in de administratieve kosten voor afwikkeling.

.................................................................................................................

13 maart 2014

Bent u schuldeiser van Kruidenier Foodservices? Dien uw vordering bij de curator in.

Indien u schuldeiser bent van Kruidenier Foodservices, dient u uw vordering bij de curator in te dienen. Daartoe kunt u het e-mailadres gebruiken: faillissementsadministratie@dvdw.nl.

Vermeld bij het indienen van uw vordering duidelijk om welke vennootschap het gaat en voeg onderliggende stukken bij, waaruit de hoogte van uw vordering blijkt. Uw vordering wordt vervolgens geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Op termijn ontvangt u een bevestiging van de faillissementsadministratie waaruit volgt dat uw vordering is geplaatst op de lijst van voorlopig erkende crediteuren. Afhankelijk van het verloop van de faillissementen wordt u nader geïnformeerd.

Voor vragen met betrekking tot de wijze van indienen kunt u contact opnemen met de faillissementsadministratie van de curator onder telefoonnummer 010-4400500.

.................................................................................................................

12 maart 2014

Alle kernactiviteiten van Kruidenier Foodservices in staat van faillissement verklaard

In de ochtend van 12 maart 2014 heeft de Rechtbank Rotterdam de faillissementen uitgesproken van Kruidenier Groep B.V., Kruidenier Foodservices B.V., Kruitans B.V., Foodservice Oosterblokker B.V., VCG Barendrecht B.V., Kruidenier Orderpick Centrum B.V., FRESHPOINT International B.V., F.G.N. Foodservice Grootverbruik Nederland B.V., Inko Beheer B.V. en De Gouden Korenaar B.V. Naar verwachting zullen op korte termijn nog diverse andere aan de groep gelieerde vennootschappen in staat van faillissement worden verklaard.

.................................................................................................................

Vragen

Voor vragen met betrekking tot het faillissement is een speciaal
e-mailadres beschikbaar: faillissement.kruideniercs@dvdw.nl.

Indienen vorderingen

Het indienen van vorderingen kan via faillissementsadministratie@dvdw.nl. Zie ook het bericht op deze pagina van 13 maart 2014: "Bent u schuldeiser van Kruidenier Foodservices? Dien uw vordering bij de curator in."

Informatie

Faillissement Kruidenier Foodservices

Print deze pagina