DVDW Advocaten

Henri Bentfort van Valkenburg

Advocaat

Henri Bentfort van Valkenburg is partner en maakt onderdeel uit van de secties Insolventie en Herstructurering en Corporate Advisory en Governance.

 

Specialisatie

Henri is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en handelsrecht met een focus op insolventie en herstructurering.

 

Voorbeelden van zaken

  • Adviseren en procederen op het gebied van ondernemingsrecht in ruime zin, samenwerkingsverbanden en handelsrecht
  • Adviseren van alle mogelijke betrokkenen bij (dreigende) insolventiesituaties
  • Begeleiden van partijen bij doorstart scenario's
  • Adviseren en procederen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid van curatoren
  • Optreden als curator in faillissementen, waaronder Koninklijke Ouwehand's Rederij en Visverwerking (2008), STN Zorg (2009), Meddens Mode (2011), Aanneming-Maatschappij Panagro (2011), Orro Energy (2012), Ruwaard van Puttenziekenhuis (2013), Centrale Kinderopvang Triodus (2014), BSR Incasso (2016), Telerscoöperatie FresQ (2017) 

 

Ervaring en opleiding

Henri studeerde civiel recht in Leiden. Daarnaast voltooide hij de Grotiusopleidingen Insolventierecht (Insolad) en Financiële Economie voor curatoren. Henri is advocaat sinds 1996, achtereenvolgens in Den Haag (1996-2000) en Amsterdam (2000-2004). Sinds 2004 is hij partner bij DVDW Advocaten. 

 

Lidmaatschappen

Henri is bestuurslid van Insolad (Vereniging Insolventierecht Advocaten). Van 2010 tot 2017 was hij lid van de Toetsingscommissie van Insolad. Verder is hij lid van INSOL Europe.

Onze Mensen

Kwaliteit in ons werk uit zich in de kunde van onze mensen

Print deze pagina